Skip to content

Categories:

Szkolenia dofinansowane z EFS

Nie wszyscy mamy za młodu to szczęście chodzić do wymarzonych szkól, uczestniczyć w interesujących nas kursach. Czasami okoliczności losowe, wymagają na nas takie a nie inne decyzje, na które nie do końca mamy wpływ, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Oczywiście powyższe ścieżki życiowe nie napawają nikogo wielką radością, a wprost przeciwnie mogą być bolączką na wiele długich lat. Istnieje jednak dobra informacja dla wszystkich, którzy znajdują się właśnie w takich sytuacjach. Obecnie, nie tylko można napotkać szkolenia dofinansowane, ale również darmowe szkolenia niemalże z każdej gałęzi gospodarki. W Internecie znalazłam na przykład takie hasła jak: ”szkolenia dofinansowane dla asystentek”, „prince2 szkolenia dofinansowane”, czy „negocjacje biznesowe szkolenia dofinansowane”. Jak widać spektrum tematyczne jest niezwykle szerokie i wydaje się, że rzeczywiście każdy mógłby znaleźć ofertę idealną dla siebie, spróbujmy jednak dowiedzieć się, jak to jest możliwe, że mamy do wyboru darmowe kursy, bądź też szkolenia otwarte dofinansowane.

Przede wszystkim, Europejski Fundusz Społeczny to jeden z czterech funduszy Unii Europejskiej, stanowiący narzędzie prowadzenia polityki, skupiający się przede wszystkich na aspektach związanych z podejmowaniem zatrudnienia, wyrównywaniem szans, prowadzeniem i zakładaniem działalności gospodarczej, czy też rozwojem przedsiębiorczości. Kursy, szkolenia dofinansowane, całe fundusze europejskie są finansowane przez każde, poszczególne państwo, które należy do Unii Europejskiej, a dzieje się tak przede wszystkim dzięki trzem głównym źródłom: dochodom z VAT, dochodom zależnych od Produktu Narodowego Brutto, oraz zasobom własnych. Konkretne zadania jakie stoją przed EFS to:

  • Kształcenie ustawiczne (wyrównywanie braków w edukacji, szkolenia twarde, uelastycznienie systemu kształcenia tak, aby reagował na zmiany zachodzące na rynku)
  • Rozwój przedsiębiorczości (doradztwo oraz szkolenia dla osób rozpoczynających działalność, rozwój odpowiednich warunków, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej)
  • Aktywna polityka pracy (skupiająca się przede wszystkim na przeciwdziałaniu i niwelowaniu bezrobocia, zwiększaniu szans na znalezienie pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, pomoc w powrocie na rynek pracy, a wszystko to poprzez szkolenia zamknięte dofinansowane, poradnictwo indywidualne, staże i praktyki, szkolenia bezpłatne oraz dofinansowanie samego zatrudnienia).

Obecnie, mamy możliwość korzystać ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który rozpoczął się w 2007 roku i potrwa do 2013. Priorytetowymi zadaniami, które stoją przed PO KL są: wzrost zatrudnienia i integracja społeczeństwa, rozwój kompetencji pracowników, poprawa potencjału przedsiębiorstw, a także poprawa warunków bhp w firmach, ze szczególnym naciskiem kładzionym na zdrowie pracowników, wysoka jakość oświaty i szkolnictwa, nauka i szkolnictwo wyższe, rządzenie oraz pomoc techniczna. Oczywiście istnieją również konkretne działania lokalne realizowane w poszczególnych województwach a nawet gminach, zależne od sytuacji danego regionu, których zadaniem jest zmniejszanie różnic jakie często występują nawet w obrębie konkretnych miast, oraz pomoc tym, którzy mają zazwyczaj najmniejsze szanse na rozwój czy znalezienie pracy. Gdzie tkwi haczyk, zapytają niektórzy, dlaczego Unii tak bardzo zależy na sytuacji takiego kraju jak Polska? Szkolenia efs, oraz inne propozycje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skupiają się na sprawieniu, aby każdy kraj będący członkiem Unii Europejskiej, stał się w miarę możliwości jak najbardziej atrakcyjny nie tylko dla swoich rodaków, ale wszystkich tych, którzy w ramach otwartych granic pragnęliby się w nim znaleźć. Nie ma takiego miejsca, które płynęłoby miodem i mlekiem, natomiast w miarę możliwości poszczególne kraje i społeczności powinny pomagać sobie wychodzić z impasu, jeśli w takowym się znalazły, bądź dzięki sprawdzonemu know- how czerpać z wiedzy innych i udoskonalać te procesy, które wymagają jeszcze pewnego nakładu pracy. Kursy dofinansowane z UE to zatem jedynie ułamek możliwości jakie stają przed nami wszystkimi. Warto więc czasem wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło: efs szkolenia i przekonać się z jakich możliwości oraz szans możemy korzystać. Być może właśnie za chwilę rozpocznie kurs na jaki się kwalifikujemy, a który dotyczy dokładnie tych umiejętności czy wiedzy, którą chcieliśmy poszerzyć bądź nabyć.

Posted in Artykuły.

Tagged with , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Anna says

    Rzetelny artykuł, można się z niego dużo dowiedzieć!Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.